Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi

gratis

Dla naszych klientów, którzy za naszym pośrednictwem kupują i sprzedają działki budowlane, bezpłatnie załatwimy formalności związane z uzyskaniem zgody na przyłączenia do sieci.

Inwestor decydujący się na budowę domu, jest skazany na długi bieg z przeszkodami.

Często przeszkody są mu nieznane, w związku z tym jest narażony na kolejki w urzędach lub u poszczególnych dostawców, szukanie, ciągłe sprawdzanie, poświęcanie wolnego czasu na sprawy, które nie należą do przyjemnych.

Na przykład, zgodnie z prawem działka budowlana powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do sieci, ale w praktyce często oznacza to, że sieci są w ulicy, a formalności i koszty podłączenia ich do działki spoczywają na kupującym.

Dlatego stworzyliśmy dodatkowe usługi dla naszych klientów:

 • Wystąpienie do gestorów z odpowiednimi wnioskami i mapami o przyłączenie do sieci,
 • Wykonanie odpowiednich projektów,
 • Podpisanie umów o dostarczanie mediów,
 • Wskazanie wykonawcy na danym terenie.

Ponadto koordynujemy:

 • Podziały geodezyjne do uzyskania prawomocnej decyzji podziałowej,
 • Podziały prawne do uzyskania prawomocnych wpisów w Księgach Wieczystych,

i uzyskujemy:

 • Prawomocne Warunki Zabudowy,
 • Decyzje na wycinkę drzew,
 • Decyzje na lokalizację zjazdu,
 • Inwentaryzacje melioracyjne,
 • Badania geotechniczne gruntu,
 • Inne pozwolenia, uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji,
 • GENERUJEMY ODPŁATNIE DECYZJE ODR ( Oddział Doradztwa Rolniczego) i KOWR ( Krajowa Organizacja Wsparcia Rolniczego) na terenie województwa mazowieckiego).

W/w usługi wykonujemy tylko w wybranych gminach w ramach województwa mazowieckiego.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter