Doradztwo prawne

gratis

Dla zainteresowanych naszym doradztwem oferujemy bezpłatne sprawdzenie dokumentów nieruchomości.

Zakres usług oferowany przez nasze biuro obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie projektów umów: najmu, sprzedaży, kupna nieruchomości,
 • sporządzanie umów z obcokrajowcami,
 • konsultacje, analizy i doradztwo prawne.
 • sporządzanie wniosków i uzyskiwanie decyzji z KOWR (Krajowa organizacja Wsparcia Rolnictwa) i ODR (Ośrodek Doradztwa Rolniczego)

Nasza usługa w zakresie doradztwa prawnego obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z Gospodarką Nieruchomościami i Prawem administracyjnym, takie jak:

 • Analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • Doradztwo w zakresie zawierania umów sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy, dożywocia,
 • Obsługa prawa przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • Podział geodezyjny i prawny nieruchomości,
 • Rozliczenia między właścicielem a posiadaczem rzeczywistym,
 • Zniesienie współwłasności,
 • Użytkowanie,
 • Służebności,
 • Hipoteka,
 • Sprawy wieczysto księgowe,
 • Zagospodarowanie przestrzenne (uzyskiwanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiana warunków zabudowy),
 • Uzyskiwanie koncesji i zezwoleń dla cudzoziemców.
 • Uzyskiwanie dla osób nie spełniających wymogów z ustawy o obrocie rolnym decyzji umożliwiającym im zakup ziemi rolnej z ODR i KOWR
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter